e-mail:

postsurdoden@gmail.com

Pražský post-surdopedický den II.
Co nám přinesly uplynulé dva roky


8.00–9.00
Registrace účastníků
9.00–9.10 Slavnostní zahájení konference
Mgr. David Jorda
SŠ, ZŠ, MŠ pro sluchově postižené Praha 5, Výmolova 169
9.10–12.00 Dopolední blok
Moderuje Mgr. David Jorda; Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
9.10–9.25
Maturitní zkoušky během epidemie a neslyšící žáci
Mgr. Jan Andrejsek
CZVV (Cermat), Praha
9.25–9.40 Online doučování v ČZJ
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
FF UK, Praha
9.40–10.15
Distanční výuka na VŠ a NaNUK
Bc. Kateřina Holubová; Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
FF UK, Praha
10.15–10.30
Přestávka
Drobné občerstvení
10.30-11.00
Covid 19 a duševní zdraví (u neslyšících a nedoslýchavých lidí)
PhDr. Marie Bendová
Tamtam (psychologické poradenství)
11.00-11.30
Distanční výuka z pohledu pedagoga SŠ/tlumočníka/přepisovatele
Mgr. David Jorda, Mgr. Fedor Krajčík, Bc. Tomáš Portych
SŠ, ZŠ, MŠ pro sluchově postižené Praha 5, Výmolova 169 /FF UK, Praha
11.30-12.00
Panelová diskuze k dopolednímu bloku: Zkušenosti s distanční výukou
Během celého bloku lze moderátorům předávat písemně formulované dotazy na přednášející
12.00–12.30 Oběd
Studené občerstvení
12.30–14.50 Odpolední blok
Moderuje Mgr. David Jorda
12.30–12.45 Podpora učitelů žáků se sluchovým postižením ze strany NPI v roce 2021
PhDr. Renata Votavová; Mgr. Petr Vysuček Ph.D. ; PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Národní pedagogický institut České republiky
12:45–13:00 Představení projektu APIV a jeho výstupů
Bc. Martin Kafka
Národní pedagogický institut České republiky, projekt APIV A
13.00-13.30 Příprava kurzu ČZJ pro asistenty pedagoga
Mgr. Aneta Marková, Ph.D., Bc. Josef Herz, Josef Valdman
Národní pedagogický institut České republiky, projekt APIV A
13.30–14.15 Využití RRZJ a Popisů v ČZJ v praxi
Mgr. Radka Nováková, PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Národní pedagogický institut České republiky, projekt APIV A
14.15–14.45 Panelová diskuze k odpolednímu bloku
Během celého bloku lze moderátorovi předávat písemně formulované dotazy na přednášející
14.45–15.00
Slavnostní zakončení konference
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

popis příspěvku