e-mail:

postsurdoden@gmail.com

           

Pražský post-surdopedický den 2019

11. října 2019


Téma: Od kolébky po vysokou

Srdečně vás zveme na první ročník konference Pražský post-surdopedický den s tématem Od kolébky po vysokou. Konference je určena rodičům, pedagogům a dalším zaměstnancům škol, zaměstnancům rané péče, speciálně pedagogických center, servisních středisek na vysokých školách, tlumočníkům, studentům oborů souvisejících se vzděláváním neslyšících a dalším zájemcům. 

Akce se uskuteční 11. října 2019 v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce.

Konferenci pořádá Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169. Odbornou garantkou je Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na FFUK. Na konferenci budou přednášet odborníci z rané péče, speciálně pedagogických center, Národního ústavu pro vzdělávání, zástupci servisních středisek z vysokých škol a další zástupci škol vzdělávajících žáky a studenty se sluchovým postižením. 

 

Překlad do ČZJ: