Organizační tým  2019

Koordinátorka konference, komunikace s účastníky: 

  • Mgr. Jitka Kubištová

Odborná garantka konference:     

  • Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

Další členové přípravného týmu:

  • Mgr. David Jorda
  • Mgr. Tomáš Bogner