Jazyky konference

Na konferenci bude používán český jazyk, český znakový jazyk a přepis mluvené češtiny. 

Tlumočení zajišťuje Naďa Hynková Dingová,Helena Andrejsková a Radka Stará. 

Přepis zajišťují přepisovatelé z České unie neslyšících.

Tlumočení zajišťuje Naďa Hynková Dingová,Helena Andrejsková a Radka Stará.