Jazyky konference

Na konferenci bude používán český jazyk, český znakový jazyk a přepis mluvené češtiny. 

Tlumočení zajišťuje Naďa Hynková Dingová, Helena Andrejsková a Lucie Tužová. 

Přepis zajišťují přepisovatelé z České unie neslyšících.